Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Euroopan aluekehitysrahasto

Millaisiin hankkeisiin voi hakea tukea Euroopan aluekehitysrahastosta?

Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmien tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi

  • innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
  • uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
  • alueiden saavutettavuuden parantamista
  • naisyrittäjyyttä
  • palvelualojen uusia, luovia hankkeita
  • yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
  • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
  • työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä


Suomessa toteutetaan vuosina 2007-2013 neljää suuralueittaista EAKR -toimenpideohjelmaa. Pohjois-Suomen suuralueen muodostavat Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Tälle alueelle on tehty yksi yhteinen Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -ohjelma.

Enemmän tietoa Euroopan aluekehitysrahastosta löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi