Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013

Pohjois-Suomen EAKR-ohjema-asiakirja 

Pohjois-Suomen kilpailukykyohjelma keskittyy lähinnä neljään asiaan: innovaatiokilpailukykyyn, yritysten kasvuun, alueen saavutettavuuteen sekä vetovoimatekijöihin.

Ohjelma sisältää kolme varsinaista toimintalinjaa sekä teknisen tuen (TL 4).

Toimintalinjat

TL 1 Yritystoiminnan edistäminen
TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen
TL 4 Tekninen tuki (=rahoittajien käyttöön osoitettu hallinnointiraha)

TL 1 Yritystoiminnan edistäminen
Toimintalinjasta rahoitetaan hankkeita, jotka tähtäävät Pohjois-Suomen elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, uusien yritysten perustamiseen, yritysten kasvun, tuottavuuden ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä t&k toiminnan lisäämiseen pk-yrityksissä. Toimintalinjan rahoittajina toimivat TE-keskuksen yritys- ja teknologiaosastot, Finnvera Oyj, Tekes sekä maakuntien liitot

TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
Toimintalinjan tavoitteena on uusilla, dynaamisilla ja innovatiivisilla toimintakonsepteilla vahvistaa yritysten kehittämistä tukevia innovaatioympäristöjä. Tavoitteena on myös osaamisrakenteiden vahvistaminen tutkimus- ja koulutusjärjestelmien ja oppimisympäristöjen osalta.

Toimintalinjan rahoittajina toimivat lääninhallitusten sivistys- ja sosiaali- ja terveysosastot, maakuntien liitot, Tekes, TE-keskuksen yritys- ja työvoimaosasto sekä ympäristökeskukset.

TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen
Toimintalinjasta rahoitettavien toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään Pohjois-Suomen vetovoimaa sekä yritysten ja niiden henkilöstön että matkailun näkökulmasta. Rahoitettavaa toimintaa on mm. korkeatasoisten kaupunki- ja taajamaympäristöjen sekä vetovoimaisten matkailuympäristöjen suunnittelun ja rakentamisen tukeminen, kulttuuriympärisöjen kehittäminen ja vaaliminen sekä sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto.

Toimintalinjan rahoittajina toimivat ympäristökeskukset, TE-keskusten työvoimaosastot, lääninhallituksen sivistys sekä sosiaali- ja terveysosastot, maakuntien liitot ja tiepiirit.

Käytettävissä oleva rahoitus tullaan suuntaamaan toimintalinjoittain seuraavasti:
36% TL 1
37 % TL 2
23 % TL 3
4 % TL 4

Se, minkä tyyppistä toimintaa kunkin näiden toimintalinjojen alla voidaan rahoittaa, selviää tarkemmin Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelmasta.