Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Kuka valmistelee ja päättää?

Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman ylimpänä päätäntäelimenä toimii Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman seurantakomitea ja sen valmistelevana tahona seurantakomitean sihteeristö.

Maakuntatasolla ylin päätäntävalta on maakunnan yhteistyöryhmällä (MYR), jonka valmistelevana elimenä toimii yhteistyöryhmän sihteeristö. Pohjois-Pohjanmaalla MYRrin alaisena toimii lisäksi maaseutujaos ja YVA-työryhmä. Vastaavia toimielimiä ei Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla ole, vaan työ hoidetaan muiden toimielinten yhteydessä.

Ohjelman koordinointivastuu on maakuntien yhteisellä sopimuksella osoitettu Keski-Pohjanmaan liitolle.
Maakuntien yhteisenä valmisteluryhmänä toimii Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmä ja yhteisenä "työrukkasena" Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmakoordinaattori.

Seurantakomitean kokoonpano

Seurantakomitean pöytäkirjat

Seurantakomitean sihteeristön kokoonpano

P-S koordinaatiotyöryhmän kokoonpano

Koordinoivan maakunnan ja koordinaattorin yhteystiedot