Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Rahoitus

Pohjois-Suomen EAKR –ohjelman vuosien 2007-2013 kokonaisrahoitus on 1,102 miljardia euroa.

Tästä summasta 311 milj.euroa tulee Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta, saman verran eli 311 milj. euroa tulee kansallisena panostuksena valtiolta ja kunnilta yhteensä (valtio 238 milj. ja kunnat 72 milj.). Yksityisen, lähinnä yritysten, osuuden on arvioitu olevan 46 % ohjelman kokonaisvolyyymistä eli noin 480 milj. euroa.

Yksittäisen hankkeen kohdalla rahoitusosuudet voivat vaihdella riippuen hankkeen luonteesta ja rahoittajatahosta.

Tarkempaa tietoa maakunta/rahoittaja/hankekohtaisesta rahoituksesta saa eri rahoittajilta


Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman rahoitustaulukko


EU kansallinen julkinen Yksityinen Yhteensä
TL 1 111 836 001 111 836 001 402 609 604 626 281 606
TL 2 116 076 211 116 076 211 60 436 825 292 589 247
TL 3 70 910 014 70 910 014 17 018 403 158 838 431
TL 4 12 450 926 12 450 926 0 24 901 852
YHTEENSÄ 311 273 152 311 273 152 480 064 832 1 102 611 136

Pohjois-Suomen EAKR rahoituksesta 53 % kohdistuu Pohjois-Pohjanmaalle, 37 % Lappiin ja 10 % Keski-Pohjanmaalle.