Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Valintakriteerit

HANKKEIDEN VALINTA

Pohjois-Suomen maakuntien lähtökohtana on, että kaikkien EAKR -ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa kunkin maakunnan maakuntaohjelmaa ja siinä asetettuja tavoitteita.

Maakuntaohjelmat maakunnittain löytyvät tästä:
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa

EAKR OHJELMAN VALINTAKRITEERIT

Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman valintakriteerit on tehty helpottamaan rahoitettavien hankkeiden valintaa ja priorioisointia. Tavoitteena on valintakriteerien avulla sekä varmistaa hankkeiden ohjelmanmukaisuue että löytää ja valikoida ne hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat EAKR -ohjelmalle ja sen eri toimintalinjoille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Pohjois-Suomen EAKR -ohjelman hankkeiden valintakriteerit on hyväksytty ohjelman seurantakomiteassa keväällä 2008. Valintakriteerit löytyvät tästä.

Valintakriteerit jakautuvat seuraavasti:

  • Jokaisen hankkeen tulee täyttää valintakriteerit 1-5.
  • Valintakriteerit 6-16 ovat hankevalintaa ohjaavia.
  • Lisäksi kukin maakunta on voinut asettaa omia maakuntakohtaisia valintakriteereitään. Näin on tehty Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla ei ole erillisiä maakuntakohtaisia valintakriteereitä asetettu. Tietoa maakunnittaisista erityiskriteereistä löydät tarkemmin kunkin maakunnan omilta sivuilta.