Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Euroopan sosiaalirahasto

Millaisiin hankkeisiin voi hakea tukea Euroopan sosiaalirahastosta?

Euroopan sosiaalirahaston ohjelman tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Euroopan sosiaalirahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi

 • työvoiman saatavuusongelman helpottamista
 • sellaisten joustavien rekrytoinimallien kehittämistä, joilla voidaan vastata muutostilanteesta johtuviin työvoimatarpeisiin
 • rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneita henkilöitä työllistymään
 • nuorten työllistymistä
 • työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä
 • nuorten koulutuksen keskeyttämisen alentamiseen pyrkiviä toimenpiteitä
 • työvoiman ikääntymisen vaikutuksiin varautumista
 • henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä
 • pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksien lisäämistä globalisaation kohtaamiseen
 • uudenlaisen yrittäjyyden syntymisen edistymistä
 • koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämään siirtymistä
 • työperäistä maahanmuuttoa

Ohjelmakaudella 2007 - 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma on valtakunnallinen ja kattaa koko Suomen. ESR-ohjelma jakaantuu valtakunnalliseen osioon ja alueelliseen osioon.

Enemmän tietoa Euroopan sosiaalirahastosta löytyy osoitteesta rakennerahastot.fi

Manner-Suomen ESR-ohjelman 2011 vuosiraportin tiivistelmä