Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

ESR-ohjelma Pohjois-Suomessa

Manner-Suomessa toteutettava Euroopan sosiaalirahaston ohjelma jakautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen osaan. Valtakunnallisten teemojen mukaisiin hankkeisiin ohjataan noin puolet ESR-rahoituksesta. Ne, kuten alueellisista osioistakin rahoitettavat hankkeet, toteutetaan alueilla. Etelä-Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on omat alueelliset osionsa, jotka perustuvat alueiden työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin.

Rahoituskehys

ESR-ohjelman (vuosien 2007-2013) kokonaisrahoitus Pohjois-Suomessa on yhteensä noin 138 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 69 milj. € tulee Euroopan sosiaalirahaston kautta. Valtio rahoittaa noin 51,8 milj. € ja kunnat noin 17,2 milj. €. Myös yksityistä rahoitusosuutta tarvitaan.

Yksittäisen hankkeen osalta rahoitusosuudet voivat vaihdella riippuen hankkeen luonteesta ja rahoittajatahosta.

Vuoden 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoitus jakaantuu Pohjois-Suomen suuralueella alla olevan taulukon mukaisesti. Näiden lisäksi alueelle kohdentuu valtakunnallista ESR-rahoitusta useita miljoonia euroja. 

Manner-Suomen ESR-ohjelma Pohjois-Suomen suuralue 2013

Viranomainen

ESR + valtio milj. €

Lapin ELY-keskus
TEM hallinnonala
OKM hallinnonala
STM hallinnonala

2,572
1,523
0,127

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
TEM hallinnonala
OKM hallinnonala


2,311
1,776

Pohjanmaan ELY-keskus
TEM hallinnonala
OKM hallinnonala


0,527
0,237

 Pohjois-Pohjanmaan liitto

 0,127

YHTEENSÄ

9,200