Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Manner-Suomen ESR toimenpideohjelma 2007-2013

Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan löydät TÄSTÄ.

ESR-ohjelman (Euroopan sosiaalirahasto) tarkoituksena on tehdä inhimillisiä investointeja eli tukea erilaisia työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia menestyä ja edistetään tasa-arvoisuutta. Rahaston avulla voidaan parantaa työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistää uusien työpaikkojen luomista.

Sosiaalirahaston ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joilla koulutetaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia takaisin työelämään. Tavoitteina on työllistymisen edistäminen, työssä pysyminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

ESR tukee yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä sekä parantaa työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta kestävällä tavalla.

ESR-ohjelmassa rahoitetaan myös rakenteellisia hankkeita, jotka koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmien ja opetussuunnitelmien uudistamiset. Tavoitteena on parantaa koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on myös helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön edellytyksiä osallistua koulutukseen.

EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013 Suomessa toteutetaan yhtä valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa toimenpideohjelmaa. Lisäksi Ahvenanmaa laatii oman ESR-ohjelmansa. Koko Suomi kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen piiriin. Suomella on kokemusta ESR-toiminnasta jo kahdelta ohjelmakaudelta, vuosilta 1995-99 ja vuosilta 2000-2006.

Euroopan unionin ohjelmakaudella 2007-2013 koko Pohjois-Pohjanmaa kuuluu rakennerahastotukien piiriin. Ohjelman tavoitteena on kehittää toimintaa maakuntien strategiset painopisteet huomioiden ja täydentää kansallisia toimenpiteitä. Alueellisen ESR-osion lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan valtakunnallisia kehittämisohjelmia.