Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan oman maakunnan viranomaisten kautta. Hankkeen rahoituskelpoisuudesta kannattaa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa keskustella rahoittavien asiantuntijoiden kanssa. ESR-ohjelmassa ei ole jatkuvaa hakua, vaan rahoittajat ilmoittavat rahoituksen hausta vuosittain sekä omilla internet-sivuillaan että valtakunnallisissa ja maakunnallisissa sanomalehdissä. Myös tämän sivuston Ajankohtaista-osiossa tiedotetaan ajankohtaisista hauista. Rahoitusta voidaan myöntää, mikäli hanke täyttää sekä EU:n rakennerahaston että kansallisen julkisen rahoituksen ehdot.

ESR- ja EAKR-toimenpideohjelman osarahoittamien projektien hallinnointi hoidetaan EURA 2007 –järjestelmässä. Järjestelmän avulla hoidetaan mm. projektien haku, projektipäätökset, maksatushakemukset, seurantalomakkeet ja loppuraportointi. Haun ollessa auki hakija täyttää itse hakemuksensa EURA 2007 -järjestelmään ja toimittaa sähköisen sekä allekirjoitetun version rahoittajataholle. Tukikelpoisuus astuu voimaan vasta sitten kun allekirjoitettu hakemus saapuu rahoittajan kirjaamoon.

EURA 2007 -järjestelmän hakijan palvelut löytyvät osoitteesta www.eura2007.fi