Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Valtakunnalliset kehittämisohjelmat

Rahoitusta voi hakea myös valtakunnallisista kehittämisohjelmista. Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti samalla tavalla kuin muunkin ESR-rahoituksen. Valtakunnallisten ohjelmien sisältö ja painotukset vaihtelevat hallinnonaloittain.

Valtakunnalliset kehittämisohjelmat perustuvat Manner-Suomen ESR-ohjelman tavoitteisiin ja ne on ryhmitelty ohjelma-asiakirjan toimintalinjaluokittelun mukaisesti. Valtakunnallinen kehittämisohjelma täydentää kansallisen työ- ja elinkeinopolitiikan, koulutuspolitiikan sekä sosiaalipolitiikan toteuttamista.

Valtakunnallisten kehittämisohjelmien toimintalinjojen kuvaukset:

Toimintalinja 1

- Henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
- Uusien yritysten synnyttäminen ja yrittäjyysaktiivisuuden parantaminen

Toimintalinja 2

- Yksilölliset työllisyystoimet ja -palvelut
- Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimet
- Uudenlaisten yhteistyömallien ja työllisyyskumppanuuksien hyödyntäminen vaikeasti työllistyvien palveluissa
- Maahanmuuttajille suunnatut palvelut
- Välityömarkkinat
- Tasa-arvon edistäminen

Toimintalinja 3

- Koulutuksen työelämävastaavuuden ja koulutuksesta työelämään siirtymisen parantaminen
- Aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen
- Palvelumallien kehittäminen
- Innovaatioympäristö ja -järjestelmät
- Ennakointi

Toimintalinja 4

- Työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvä yhteistyö
- Hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen

Rahoituskehys

Vuoden 2011 valtakunnallisen osion rahoituskehys Pohjois-Suomen osalta

Välittävä viranomainen
Milj. €

Pohjois-Pohjanmaan ELY
TEMin hallinnonala
OKM:n hallinnonala
Yhteensä


1,525
6,075
7,600

Lapin ELY
TEMin hallinnonala
OKM:n hallinnonala
Yhteensä


1,820
4,445
6,265

Pohjanmaan ELY
Temin hallinnonala

4,940

Yhteensä 18,805

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELYillä on valtakunnallisesti keskitettyjä rahoittajatehtäviä, joten taulukossa mainittu rahoitus OKM:n hallinnonalalla kohdistuu koko ESR-ohjelman alueelle (Manner-Suomi pois lukien Itä-Suomi).

Lue lisää valtakunnallisita kehittämisohjelmista >>