Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Pohjois-Suomi alueena

Pohjois-Suomi tarjoaa erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia työnteon, harrastamisen ja asumisen muotoja. Täällä yhteisvastuullisesti huolehditaan asukkaiden elämän laadusta ja tietoyhteiskunta on osa jokaisen asukkaan arkipäivän elämää. Alueella toteutetaan pohjoissuomalaista huipputekniikan kehittämisstrategiaa. Kehittämistyön tavoitteena on saada koko pohjoisen alueen henkiset voimavarat maksimaalisesti hyödynnettyä alueen työllisyyden parantamiseksi ja talouden kehittämiseksi. Peruskonsepti lähtee vahvasti teknologiaosaamisen hyödyntämisestä, jossa kuroutuvat yhteen hyvinvointi, työllisyys ja ihmisten välinen kommunikointi.

Pohjois-Suomen elinkeinoelämän selkäranka ovat luonnonvarat ja vahva perusteollisuus, johon lukeutuvat terästehtaat, metsäteollisuus, sähkötekniikanteollisuus, kemianteollisuus sekä sähkön tuotanto. Lisäksi matkailulla on Pohjois-Suomessa keskeinen osa. Alueellisesti teollisuustuotanto on keskittynyt Kokkolasta Oulun kautta Tornioon ulottuvalle Perämerenkaarelle. Yli kaksi kolmasosaa teollisista työpaikoista ja neljä viidesosaa tuotannosta sijoittuu tälle alueelle. Sisämaassa tärkeitä tuotannollisia alueita ovat Kajaani, Rovaniemi ja Kemijärvi sekä Oulun Eteläisen -alueen vahva yritystoiminta.www.kainuunliitto.fi
www.keski-pohjanmaa.fi
www.lapinliitto.fi
www.pohjois-pohjanmaa.fi