Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Yhteystiedot

Pohjois-Suomen EAKR- ja ESR- ohjelmaa rahoittavat tahot

Tästä osiosta löytyvät Pohjois-Suomen suuralueelta kaikkien rahoittajaviranomaisten yhteystiedot, joihin voi ottaa yhteyttä EAKR- ja ESR-ohjelmia ja hankkeita koskevissa kysymyksissä.

Koordinaattori

Pohjois-Suomen EAKR ohjelmaa koordinoivana tahona toimii Keski-Pohjanmaan liitto ja ohjelman koordinaattorina Tuija Puumala.
 
Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala
p. 0400-260 688
etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi

Pohjois-Suomessa ESR -ohjelman koordinoinnista vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelmaa rahoittavien viranomaisten yhteystiedot maakunnittain
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Lappi

Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvana lisäksi
Kainuu